// // Ανταλλακτικό Ρολό Βαφής Κλώστινο Λεπτό Fia | Αφοί Βασιλείου

Ανταλλακτικό Ρολό Βαφής Κλώστινο Λεπτό Fia

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγεθος

10cm, 20cm, 6cm

Κωδικός