// // Ανταλλακτικό Ρολό Βαφής Κλώστινο Χοντρό Fia | Αφοί Βασιλείου

Ανταλλακτικό Ρολό Βαφής Κλώστινο Χοντρό Fia

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγεθος

10cm, 15cm

Κωδικός