// // Ταινία Πολυεστερικού Οπλισμού Hyroof | Αφοί Βασιλείου

Ταινία Πολυεστερικού Οπλισμού Hyroof

Πολυεστερικός οπλισμός 50 gr/m² για ενίσχυση του επαλειπτικού υλικού σε γωνίες, στηθαία, αρμούς, ρωγμές, υδροροές.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Είδος

Οπλισμός

Μέγεθος

10cm x 100m, 30cm x 100m

Κωδικός