// // Ταινίες Αλουμινίου Morris | Αφοί Βασιλείου

Ταινίες Αλουμινίου Morris

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγεθος

50mmX10m, 50mmX50m

Είδος

Αλουμινίου

Κωδικός